Veri Bilimi

Veri bilimi temel bilimsel ilkeler doğrultusunda firmanızın iş ve karar verme süreçlerini, ileriye dönük stratejilerinizi optimize etmenize, modellemenize ve tahminler yapmanıza yardımcı olur. Firmanızın dijital dönüşümünü etkin, verimli ve sağlıklı yapabilmeniz için topladığınız ham verilerin işlenmesi, analizi, modellenmesi, hedefleriniz doğrultusunda müşteri segmentasyonu ve kar tahmini konularında makine öğrenimi, istatistiksel analiz ve veri mühendisliği teknikleri, derin öğrenme gibi sürekli gelişen veri bilimi araçlarını kullanarak firmanıza özel çözümler üretiyoruz. Veri bilimi alanında yaygın kullanılan ve aşağıda detayı verilen CRM Analizi ve Tavsiye Sistemleri gibi veri analitiği yöntemleriyle verilerinize odaklanarak firmanızın kar odaklı büyümesine ve dijital dönüşümünüze katkıda bulunuyoruz. Firmanıza özgü sunduğumuz veri bilimi danışmanlığımız ile firmanız verilerinden daha fazla değer elde etmenizi sağlıyoruz.

CRM Analitiği

Firmanız verilerini analiz ederek müşterileriniz arasında ortak davranışlar sergileyen müşterilerin belirlenmesi, pazarlama stratejilerinize en uygun müşteri segmentasyonun oluşturulması, müşteri segmentasyonu özelinde belli bir zaman içinde firmanıza bırakacağı karın tahminlemesini yapıyoruz.

Tavsiye Sistemleri

Firmanız verilerini analiz ederek,

  • Müşterilerinizin önceden aldığı hizmet ve ürün kategorilerini dikkate alıp, ürün ve hizmet tavsiye sistemlerini oluşturuyoruz.
  • Müşteri yorumları ve verilen puanları veri analizi işlemlerine tabii tutarak, analiz sonucunda müşterileriniz için ürün ve hizmet öneri sistemlerini oluşturuyoruz.

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin!