COST Destek Programı

COST yani Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği Kuruluşu (The European Cooperation in Science and Technology), araştırma ve yenilik ağları için oluşturulan bir finansman kuruluşudur. COST programı şu anda 42 üye ülke ile AB tarafından finanse edilen, hükümetler arası bir çerçeve programıdır. Bu nedenle Avrupa Birliği’nin ötesinde güçlü bir erişime sahiptir.

COST destek programları atölye çalışmaları, konferanslar, çalışma grubu toplantıları, eğitim okulları, kısa süreli bilimsel görevleri, iletişim faaliyetleri ve sanal ağ oluşturma araçları gibi iş birliği faaliyetlerini organize etmek ve finanse etmek için kullanılır.

Bir COST Eylemi, araştırmacıları kendi seçtikleri bir konuyu 4 yıl boyunca araştırmak üzere bir araya getiren disiplinler arası bir araştırma ağıdır. COST Eylemleri çok paydaşlıdır ve genellikle akademi, KOBİ’ler, kamu kurumları ve diğer ilgili kuruluşlardan veya ilgili tarafların araştırmacılarından oluşur. Bir COST Eyleminin aldığı fon araştırmadan ziyade ağ oluşturma faaliyetlerinin masraflarını kapsar.

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin!