Horizon Avrupa

Horizon Avrupa (Horizon Europe), Avrupa’nın en büyük Ar-ge hibe finansman programıdır. Program üç ana alan etrafında oluşturulmuştur: mükemmel bilim, küresel problemler ve endüstriyel rekabet gücü ve yenilikçi Avrupa. Horizon Avrupa araştırmacılara ve birinci sınıf yenilikçi girişimcilere fikirlerini geliştirmeleri ve yaymaları için yardımcı olan bir hibe finansman programıdır. Ayrıca, çığır açan yenilikleri destekler, yeni hizmetler ve pazarlar yaratılmasına destek olur.

Avrupa Komisyonu tarafından Horizon Avrupa programında tanıtılan ana yeniliklerden biri misyon kavramıdır. Avrupa Komisyonu dünyanın karşı karşıya olduğu büyük zorluklara çözüm bulmayı amaçlayan aşağıdaki beş ana misyon konusunu belirlemiştir:

 • Kanser,
 • İklim değişikliğine uyum,
 • Sağlıklı okyanuslar, deniz kıyıları ve yer altı suları,
 • İklim-nötr ve akıllı şehirler,
 • Toprak sağlığı ve gıda.

Horizon Europe, bünyesinde yer alan MSCA, ERC, EIC gibi hibe finansman programlarıyla öncelikle beş ana misyon konularında geliştirilen araştırma projeleri başta olmak üzere tüm branşlardaki bilimsel çalışmaları destekler.

Hem özel sektörden hem de kamu sektöründen her türlü kuruluş ve bireysel araştırmacılar bilimsel araştırma yapması veya yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmesi koşuluyla Horizon Avrupa kapsamındaki hibe fonlarından yararlanabilmektedir.

Tüm kamu ve özel şirketler, KOBİ’ler, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, bireysel araştırmacılar, öğrenciler, akademisyenler, STK’lar ve diğerleri.

Her proje farklı olduğundan, her projeye özgü destek sağlanmaktadır. Deneyimimize, araçlarımıza ve metodolojimize dayanan birincil yaklaşımımız, başvuru sahibinin Avrupa Komisyonu’nun gereksinimlerine ve beklentilerine dayalı bir ilk taslak teklif hazırlaması için doğru girdileri toplamasına yardımcı olmaktır. Ardından, teklif sunma ve değerlendirme konusundaki uzun deneyimimize dayanarak bu taslağı mümkün olan en iyi sürüme geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

MSCA (Marie Sklodowska-Curie Actions)

AB’nin dünya çapında doktora eğitimi ve doktora sonrası eğitim programlarının ve ortak araştırma projelerinin geliştirilmesini desteklemek için geliştirilmiş bir burs programıdır. MSCA, Horizon Europe kapsamındaki en prestijli burs programı olma özelliğine sahiptir. MSCA, mükemmel araştırmacıların uzun vadeli kariyerlerine yatırım yaparak Avrupa’nın araştırma ve yenilik kapasitesini geliştirmeye yardımcı olur.

MSCA, ortak araştırma projeleri ile yüksek öğretim kurumları, araştırma merkezleri ve akademik olmayan kuruluşlar üzerinde hem yapılandırıcı bir etki elde etme, hem de ortak bir sinerji oluşturmayı amaçlar. MSCA burs programının hedefi, akademi ile akademik olmayan her türlü kuruluş (şirketler, STK’lar, hastaneler, kamu kurumları vb.) arasındaki yani akademi ile reel sektör arasındaki sektörel tecrübe aktarımı, araştırma eğitimi, kariyer gelişimi ve bilgi transferi açısından iş birliğini güçlendirmektir.

MSCA burs programı kapsamında farklı burs program çeşitlerini içeren 5 ana alt başlık bulunur. Bu burs programlarından sizlere en uygun olanına başvurabilirsiniz.

 • Doktora Ağları (Doktoral Networks-DN) Burs Programı
 • Doktora Sonrası Burslar (MSCA Postdoctoral Fellowships)
 • Personel Değişimi (Staff Excanges-SE) Burs Programı
 • COFUND (Bölgesel, ulusal ve uluslarası programların ortak finansmanı) Burs Programı
 • MSCA ve Vatandaşlar Bursu

ERC (Avrupa Araştırma Konseyi)

2007’de kurulan ERC yani European Research Council (Avrupa Araştırma Konseyi) birinci sınıf araştırmalarda Avrupa liderliğini desteklemek için bilimin tüm alanlarında çığır açan öncü araştırma projelerini finanse eder. Hibe şeklindeki destekler yalnızca bilimsel mükemmelliğe dayalı olarak seçkin baş araştırmacılara verilir. Avrupa Komisyonu sorumluluğu altındaki Horizon Europe programının bir parçası olan ERC hibe fonları 4 ana başlık altında programlarına başvuru kabul etmektedir.

 • Doktora sonrası 2-7 yıl arası araştırmacılar için ERC Başlangıç Bursu
  (5 yıllık bir süre için maksimum 1,5 milyon Eur’ya kadar)
 • Doktora sonrası 7-12 yıl arası araştırmacılar için ERC Konsolidasyon Bursu
  (5 yıllık bir süre için maksimum 2 milyon Eur’ya kadar)
 • Yerleşik araştırma liderleri için ERC Geliştirme Hibeleri
  (5 yıllık bir süre için maksimum 2,5 milyon Eur’ya kadar)
 • 2 ya da en fazla 4 araştırmacının biraraya gelerek yapacağı bilimsel araştırmalar için ERC Sinerji Hibeleri.
  (6 yıllık bir süre için maksimum 10 milyon Eur’ya kadar)

EIC (Avrupa Inovasyon Konseyi)

EIC’nin yani Avrupa Inovasyon Konseyi’nin genel amacı özellikle çığır açan, pazar yaratan ve derin teknoloji yeniliklerine odaklanarak her türden yüksek riskli yenilikleri belirlemek, geliştirmek ve uygulamaktır. Bu hibe programı fikirlerden pazara giden yol boyunca AB ve uluslararası düzeyde yenilikçi teknolojilerin ve şirketlerin (çoğunlukla start-up’lar ve KOBİ’ler) hızlı bir şekilde ölçeklenmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

EIC hibe programı üç finansman planı içerir: EIC Pathfinder, EIC Transition ve EIC Accelerator programları. EIC fonları bu programlar aracılığıyla birinci sınıf yenilikçilerin, girişimcilerin, küçük şirketlerin ve araştırmacıların parlak fikirlerini ve uluslararası çapta büyümelerini destekler.

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin!