Proje Standart İnceleme Danışmanlığı

Proje teklifinizi hazırladıysanız, sunulmadan önce teklifinizi iyileştirmek için teklifinizi analiz edecek ve yorumlayacak bir uzmanımızla görüşüp destek alabilirsiniz. İnceleme aynı proje üzerinde bir veya birkaç kez yapılabilir. Genellikle kuruluşlar teklif taslağının bir ila üç kez gözden geçirilmesini talep etmektedir.

Standart İnceleme hizmetimiz tek bir gözden geçirme döngüsü, ardından bir soru-cevap oturumu içerir ve sonunda ayrıntılı bir rapor sunar.

Standart İnceleme hizmetimiz tüm hibe programları için aşağıdaki hususları içerir:

Proje standart inceleme hizmetimiz proje fikrinize en uygun Hibe Teşvik Programı Seçimi ile başlamaktadır. Öncelikle projenizin ana konseptinin ve profilinin hedeflenen hibe ile uyumlu olup olmadığını değerlendiriyoruz. Proje teklifinize en uygun hibe programı konusunda sizlere öneride bulunuyoruz.

Sonrasında yapılan Proje Devam/Geliştir değerlendirmesi, bir yandan başvuru sahiplerinin profilini, diğer yandan da proje fikrini değerlendirmektedir. Sağladığımız geri bildirim, deneyimlerimize dayanan niteliksel yapıcı geri bildirimdir. Bu geri bildirim, sonraki adımlar hakkında karar vermenize yardımcı olur ve başvurunuzda güçlendirebileceğiniz yönlere işaret eder.

Zeeutec, Standart İnceleme süreci sırasında hibe programının tüm temel unsurlarının ve gereksinimlerinin uygun şekilde ele alındığını doğrulamak için başvuruyu kapsamlı bir şekilde inceler. Ayrıca, teklifin “yayınlanan güncel başvuru kitabına göre” biçimlendirilip sunulduğunu ve teklifi değerlendirecek “bağımsız hakemi” mümkün olan en iyi şekilde “ikna etme durumunu” kontrol eder. Sağladığımız geri bildirimler sunum öncesi bir doğrulama işlevi görür ve fiili gönderimden önce teklifin hazır olma durumunu iyileştirmek için kullanılabilir. Bu hizmetin etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için başvurunuzun son haline yakın bir sürümünü göndermeniz önemle tavsiye edilir; böylece tek inceleme döngüsü ve ardından gelen Soru-Cevap oturumu mümkün olduğunca kapsamlı ve ayrıntılı olacaktır.

ERC son derece rekabetçidir ve teklifinizin başarılı olmasını sağlamak için izlenmesi gereken adımlar ve “yazılı olmayan” kuralların bir listesine sahiptir. Değerlendirme sürecinde Zeeutec, potansiyel projenizi ve teklifinizi özellikle aşağıdaki konular açısından inceleyecektir.

Akademik Özgeçmiş ve CV

ERC, olağanüstü bir akademik geçmişe sahip yaratıcı ve bağımsız araştırmacılar tarafından yönetilen, araştırmacı odaklı projelere fon sağlamaktadır. Özgeçmişinizin ve akademik çalışmalarınızın ERC standartlarına uygun olduğundan emin olmak için profilinizi ERC bakış açısıyla inceliyoruz ve zayıf ve güçlü noktalarınızı belirlemenize yardımcı oluyoruz. Varsa, ilgili uygunluk sorunları veya teknik ret ile sonuçlanabilecek eksiklikler hakkında da görüşlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Araştırma projesi

Projenizle ilgili aşağıdaki öğeleri sizin adınıza kontrol ediyoruz:

  • Araştırma fikri ve yeni yönleri,
  • Projenizin hipotezi veya yeni yaklaşımı,
  • Araştırma teklifinizin yüksek riskli ve yüksek kazançlı yönleri.

Her bir MSCA burs programının farklı yönlerini dikkate alarak bir ilk “tarama süreci” gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, teknik ret ile sonuçlanabilecek ilgili potansiyel uygunluk sorunlarını veya eksiklikleri de tarayıp sizlere bildiriyoruz. Sunulan özgeçmiş ve projeyle ilgili herhangi bir engelleyici veya önemli sorun tespit etmemiz durumunda, rekabetçi bir teklif için yeniden düzenlemeler konusunda görüşlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bu hizmetimiz aşağıdaki MSCA burs programları için geçerlidir:

  • Doktora Ağları (DN)
  • Doktora sonrası burslar (postdoc fellowship-PF)
  • COFUND

Bir MSCA bursu kazanmak kolay bir iş değildir ve hazırlık süreci, bu finansman planının ne aradığının ince ayrıntılarını anlamayı gerektirir. Değerlendirme sürecinde Zeeutec potansiyel projenizi özellikle aşağıdaki konular açısından inceleyecektir:

Doktora Ağları ve COFUND

Tüm katılımcı kuruluşlar için başvuru koşullarına uygunluk kontrolü; projenin Doktora Ağları ve COFUND temel değerlendirme kriterlerine (yenilik, eğitim ve denetim) uygunluğunun değerlendirilmesi.

Doktora sonrası (MSCA-PF)

Araştırmacı profilinin başvuru kriterlerine uygunluk kontrolü; projenin MSCA proje değerlendirme kriterleri bakımından incelenmesi (yenilik, hareketlilik, eğitim ve kariyer gelişimi).

EIC finansman planına başvurmayı düşünüyorsanız, özel incelememiz teklifin genel özelliklerine ek olarak farklı EIC özelliklerinin (radikal vizyon, çığır açan teknolojik hedef, disiplinler arası araştırma) ele alınmasını da kapsamaktadır.

EIC Proje Standart İnceleme Danışmanlığımız, bu finansman planının EIC Accelerator, EIC Transition ve EIC Pathfinder varyantları için de geçerlidir.

“Proje Standart İnceleme Danışmanlığımız” için bizimle iletişime geçin!