Dijital Avrupa Programı (DIGITAL) 2021-2027

Siber güvenlik, yapay zekâ, ileri dijital becerilerin edinilmesi, büyük veri depolama ve işleme konularında çalışan, projeler üreten firma sayısı hem dünyada hem de ülkemizde her geçen gün artmakta. Dijital Avrupa Hibe Programı, tam da bu dijital teknolojiler alanında çalışan firmaların projelerini desteklemek için geliştirilen bir program.

DIGITAL Programı,  Avrupa toplumunun ve ekonomisinin dijital dönüşümünü şekillendirmek ve desteklemek için geliştirilmiş en yeni hibe finansman programıdır. Bu programın bütçesi Avrupa Komisyonu’nca karşılanmaktadır. Oldukça yüksek bir bütçeye sahip olan program 2021-2027 yılları arasında yürürlükte olacak.

DIGITAL hibe finansman programı ile temel olarak aşağıdaki beş alanda yapılacak yatırımlar desteklenecektir.

  • Dijital teknolojilerin ekonomi ve toplum genelinde yaygın olarak kullanılmasını sağlayacak yatırımlar,
  • süper bilgi işlem,
  • yapay zekâ,
  • siber güvenlik ve
  • ileri dijital beceriler kazanılmasına yönelik yapılacak yatırımlar.

 

DIGITAL programının amacı bu beş alanda yapılacak yatırımlar arasından yüksek etkili projelerin seçilerek hayata geçirilmesine destek olmaktır. Bu program ile yüksek etkili projelerin finanse edilmesi planlanmaktadır.

Yüksek etkili projelere örnek olarak:

– Bilgi işlem ve veri işleme kapasiteleri (HPC ve Quantum)

– Avrupa düşük güçlü mikroişlemci girişimi

– Yapay Zekâ

– Siber güvenlik (Kuantum iletişim altyapısı (EuroQCI))

– 5G ve ötesi (Akıllı, yüksek hızlı sınır ötesi bağlantı ağları)

– Avrupa Blockchain Hizmetleri Altyapısı

– İklim değişikliğiyle mücadele için uluslararası ve ulusal çevresel verilerin ilişkilendirilmesi

– Dijital İnovasyon Merkezleri (KOBİ’lerin dijital dönüşümden faydalanmasını sağlamak için)

 

DIJITAL Avrupa Programı Bünyesindeki Yapay Zekâ Çağrıları:

2023 yılı için açılan çağrılara baktığımızda Yapay Zekâ (AI) başlığı altında Mayıs 2023’te açılan ve 22 Kasım 2023’te başvuru süresi sona erecek olan çağrılar bulunmakta. Dolayısıyla, bu yazıda, beş ana başlık içinde yer alan Yapay Zekâ (AI) çağrılarına biraz daha detaylı bakmak istiyorum.

Avrupa Yapay Zekâ Stratejisinin temel amacı AB’yi yapay zekâ için birinci sınıf bir merkez haline getirmek ve yapay zekanın insan odaklı ve güvenilir olmasını sağlamaktır. Ayrıca, insanı ön planda tutan güvenilir yapay zekâ oluşturmayı hedeflemektedir.

 

Yapay Zeka Çağrı Başlıkları:

Yapay Zeka alanında açılan hibe çağrılarının içeriği büyük veri, bulut altyapısı ve depolama konularına hizmet edecek yatırımlara ilişkindir.

DIGITAL programı ile yapay zekâ alanında öncelikle gerçek Avrupa veri alanının oluşturulması planlanmaktadır. Yapay Zeka alanında yüksek kaliteli verilere erişim; yüksek performanslı, sağlam yapay zekâ sistemleri oluşturmada önemli bir faktördür. Ayrıca, yüksek kaliteli veriler yapay zekanın gelişimini hızlandırmaya da katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte açılan çağrılar ile büyük veri kümelerine ilişkin yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi de desteklenmektedir.

Ayrıca Yapay Zeka çağrıları ile;

  • güvenilir ve enerji açısından verimli bulut altyapısını oluşturacak projeler,
  • güvenli erişim ve depolamayı kolaylaştıracak yapay zekâ uygulamalarını geliştiren projeler desteklenmektedir.

 

DIGITAL Avrupa hibe programı, desteklediği projeler ile yapay zekanın işletmeler ve kamu idareleri tarafından kullanımının önünü açmak istemektedir. Ayrıca DIGITAL Programı, sağlık ve üretim gibi alanlarda mevcut yapay zekâ test ve deney tesislerini güçlendirip desteklemekte ve iş birliklerini teşvik etmektedir. Bu şekilde Yapay Zekâ teknolojilerinin, toplum genelinde kullanımının yaygınlaşması alanına hizmet etmesi hedeflenmektedir.

 

DIGITAL Programı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital

Ayrıca DIGITAL Programı kapsamında açılan/açılacak çağrıları Funding and Tenders Portaldan takip edebilirsiniz.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

DIGITAL Programına ilişkin tüm şart ve koşullar için “DIGITAL EUROPE WORK PROGRAMME 2023-2024” bakabilirsiniz. Tüm detaylar 2023-2024 çalışma programında yazmakta.

 

Bu program için proje teklifi örneği, değerlendirme kriterleri ve daha fazlası hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz!