Horizon Europe (Horizon Avrupa) Hakkında Sık Sorulan Sorular

Horizon Europe nedir?

Horizon Europe ya da Horizon Avrupa, araştırma ve inovasyon faaliyetlerini desteklemek için Avrupa Komisyonu bünyesinde geliştirilen temel finansman programıdır. 2021-2027 dönemlerini kapsayan Horizon Europe hibe programının bütçesi 95,5 milyar Euro’dur.

Horizon Europe hibe programının bütçesi nereden karşılanmaktadır?

Horizon Europe hibe finansman programının bütçesi Avrupa Komisyonu’nca belirlenmekte ve Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından karşılanmaktadır.

Horizon Europe programının amacı nedir?

Horizon Europe’un amacı Avrupa Birliği’nin inovasyon kapasitesini, rekabet gücünü ve büyümesini arttırmak, Birleşmiş Milletler Sürüdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmak ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda destek olmaktır.

Horizon Europe hibe destek programlarının içerik yapısı nasıldır?

Horizon Europe programında yer alan burs programları üç ana sütun etrafında yapılandırılmıştır:

a. Mükemmel Bilim: Mükemmel bilim sütununun amacı AB’nin bilimsel küresel rekabet edebilirliğini arttırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Horizon Europe 3 temel bursu aracı olarak kullanır.

 • Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council) aracılığıyla en iyi araştırmacılar tarafından geliştirilen ve yürütülen araştırma projelerini destekler.
 • Marie Sklodowska-Curie Eylemleri aracılığıyla deneyimli araştırmacılar için burs imkânı sağlar, doktora eğitim ağları, araştırmacılar için kurumlar arasında değişim sağlar ve daha fazla gencin araştırma alanında kariyer yapmasını teşvik eder.
 • Araştırma Altyapıları aracılığıyla birinci sınıf araştırma altyapılarına yatırım yapar.

b. Küresel Problemler & Avrupa Endüstriyel Rekabet Edebilirliği: Bu sütun, toplumsal zorlukları ve endüstriyel teknolojileri ele alan araştırmaları destekler. Bu kısım 7 küme etrafında yapılandırılmıştır: sağlık alanındaki araştırmalar; kültür, yaratıcılık ve kapsayıcı toplumlar alanındaki çalışmalar; toplum için sivil güvenlik araştırmaları; dijital, sanayi ve uzay çalışmaları; iklim, enerji ve hareketlilik çalışmaları; gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre alanındaki araştırmalar.   

c. Yenilikçi Avrupa: Bu sütunun amacı çığır açan ve pazar yaratan yenilikleri ve yenilik sağlayan ekosistemleri teşvik etmektir. Bu amacını üç temel kurum aracılığıyla verdiği hibe destekleriyle gerçekleştirir:

 • Avrupa Inovasyon Konseyi (European Innovation Council) aracılığıyla Avrupa’yı pazar yaratan yenilikçi projelerle öncü yapmayı amaçlamaktadır.
 • Avrupa Inovasyon Ekosistemleri (European Innovation Ecosystems) aracılığıyla Avrupa’nın genelinde ekosistemin gelişmesini destekler.
 • Avrupa Inovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (European Innovation and Technology Institute) aracılığıyla eğitim, araştırma ve inovasyondan oluşan entegrasyonu teşvik eder.

Horizon Europe’a kimler başvurabilir?

 • Bireysel araştırmacılar,
 • Araştırma merkezleri,
 • Her türlü özel ve kamu kuruluşları,
 • Üniversiteler,
 • Doktora öğrencileri, doktorasını tamamlamış olan araştırmacılar,
 • Akademisyenler,
 • KOBİ’ler ve start-up’lar,
 • STK’lar ve vakıf, dernekler.

Horizon Europe’a şirketler, KOBİ’ler ve start-up’lar başvurabilir mi?

Evet başvurabilir. Özgün bir araştırma projesiyle Horizon Europe destek programlarından koşullarını sağladıkları ve projelerine uyan bir hibe programını (örneğin, EIC Accelerator) seçip başvurabilirler.

Horizon Europe’a başvuru nasıl yapılır?

Horizon Europe’a başvurmak için öncelikle projenize en uygun hibe programını seçmeniz gerekmektedir. Örneğin, doktorasını tamamlayan bireysel bağımsız bir araştırmacıysanız ve özgün bir proje fikriniz varsa Marie Sklodowska-Curie (MSCA) Burs Programını düşünebilirsiniz. MSCA Bursu için öncelikle Avrupa ya da Avrupa dışındaki (kendi ülkeniz hariç) bir üniversiteden (hosting university) size mentorlük yapacak, sizinle çalışmayı kabul edecek deneyimli bir mentor (supervisor) bulmanız gerekmektedir. Eğer bir KOBİ ya da start-up iseniz bu durumda size ve projenize en uygun hibe programı EIC Accelerator hibe programları ve benzeri hibe programları olabilir.

Koşullarınıza ve projenize en uygun hibe programını seçtikten sonra, bu hibe programının çağrılarını takip etmeniz gerekmektedir. Ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun FUNDING&TENDERS portalı üzerinden kayıt yaptırıp bir hesap oluşturmalısınız. Sonrasında ise Avrupa Komisyonu tarafından ilgili çağrıya ve hibe programına ilişkin yayınlanan duyuruları ve bilgilendirmeleri takip etmeniz, son derece rekabetçi bir proje teklifi yazmanız gerekmektedir. Avrupa Komisyonu nezdindeki hibe programları, “Çalışma Programları (örneğin Horizon Europe Work Programmes)” aracılığıyla tüm başvuru koşulları, haklar, proje ilişkin detaylar gibi tüm detaylar hakkında bilgilendirme yapmaktadır. Bu tür yayın ve duyuruların takip edilmesi gerekmektedir.

Tüm başvurular çağrı açılma tarihinden itibaren en geç çağrı kapanma tarihine kadar doğrudan Avrupa Komisyonu’nun resmi portalı olan FUNDING&TENDERS üzerinden yapılmalıdır.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Horizon Europe’da hibe miktarları ne kadardır?

Hibe miktarları başvurulan hibe ve burs programlarına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, MSCA burs programında burs miktarı aylık maaş şeklinde burs alan kişiye ödenirken, EIC Accelerator gibi KOBİ ve start-up’ların başvurabildiği hibe programında bu tutar ilk faz için yani fizibilite raporunun düzenlenmesi için 50.000 Euro’ya kadar çıkmakta ve tek seferde ödenmektedir. İkinci fazda ise hibe rakamı 2,5 milyon Euro’ya kadar yükselmektedir. 2022 yılından itibaren Avrupa Komisyonu “blended finance” adı altında gerekli koşulların sağlanması durumunda KOBİ ve start-up’lara özkaynak finansman desteği de sağlamaya başlamıştır. Özkaynak yatırımlarıyla birlikte EIC Accelerator hibe programları kapsamında finansman rakamı 15 milyon Euro’ya kadar yükselebilmektedir.