Eureka Innowwide 2023 Çağrısı

Siz KOBİ ve startuplar hazırlayacağınız fizibilite projesi ile 60.000 Eur hibe alabileceğinizi biliyor musunuz?

25 Temmuz 2023 tarihinde açılan Eureka Innowwide 2023 hibe programı ile yenilikçi KOBİ’lerin ve startupların uluslararası pazarlarda ticari ya da araştırma faaliyetlerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla hazırlanan fizibilite projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Innowwide programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 

25 Temmuz 2023 tarihinde açılan Eureka Innowwide Hibe çağrısının kapanış tarihi yani son başvuru tarihi 17 Ekim 2023. Takvimlerinize not edin lütfen!

Başvurular doğrudan Eureka’nın SmartSimple platformu üzerinden ve İngilizce yapılmalıdır.

Eureka Innowwide Programının Kapsamı:

KOBİ’ler ve startuplar; seçtikleri hedef ülkeden (Afrika, Amerika, Asya ya da Okyanusya bölgesindeki ülkeler) bir yerel iş ortağı bularak, bu ülkede gerçekleştirecekleri yenilikçi çözümleri için bir pazar fizibilite projesi hazırlayıp sunmalıdır.

KOBİ’ler olarak Innowwide programı için fizibilite projenizi farklı aşamalar için hazırlayabilirsiniz. Örneğin, bir Ar-Ge projesi fikrini geliştirirken veya başarılı bir Ar-Ge projesinden sonra yeni ürün, süreç veya hizmetin hedeflenen küresel pazarlarda satılıp satılamayacağını anlamak için hazırlayabilirsiniz.

Fizibilite projeniz mutlaka aşağıdaki hususları içermelidir:

 • Öncelikle hedeflediğiniz pazar AB’nin belirlediği hedef bölgedeki hangi ülkede olacak? Hedef ülkeyi seçip bunu fizibilitede net olarak belirtmelisiniz.
 • Fizibilite projeniz için hedef ülkede ana alt yüklenici olarak seçilen bir yerel ortağa (örneğin bir tedarikçi, müşteri, son kullanıcı, araştırma sağlayıcısı veya tamamlayıcı teknoloji geliştiricisi) sahip olun. Yerel iş ortağınızla iş birliği içinde yenilikçi iş çözümünüzü geliştirmeyi planladığınız pilot pazara (hedef ülkeye) odaklanın.
 • Ürün (veya süreç veya hizmet) pazar gelişimini öne çıkarın.
 • Projenizin etkili bir şekilde uygulanmasını destekleyebilecek veya engelleyebilecek hedef ülkedeki temel yerel teknik ve pazar koşullarını belirlemek ve değerlendirmek için çeşitli faaliyetleri/araştırmaları fizibilite projenize ekleyin.

Eureka Innowwide Programına Başvuru Koşulları:

 • Başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır. İstenen bilgiler tam olarak sunulmalıdır.
 • Başvuran KOBİ ya da startup AB ülkelerinden birinde ya da İzlanda, Norveç, İsrail ve Türkiye’de yasal olarak kurulmuş ve faaliyette olmalıdır.
 • Hazırlanacak fizibilite projesi Avrupa Birliğince belirlenen hedef bölgedeki (Afrika, Amerika, Asya, Okyanusya) ülkelerden birinde gerçekleştirilecek bir inovasyon projesi ya da Arge çalışmasını içermelidir. Ayrıca, bu hedef ülkeden mutlaka bir yerel iş ortağı (örneğin bir tedarikçi, müşteri, son kullanıcı, araştırma sağlayıcısı veya tamamlayıcı teknoloji geliştiricisi) olmalıdır.
 • Proje tamamen sivil uygulamalara yönelik olmalı, kesinlikle askeri amaçlı bir proje olmamalıdır.
 • Proje süresi 6 ay olmalıdır.
 • Toplam proje maliyeti minimum 86.000 Eur olmalıdır.
 • Projede maliyet kalemleri açıklanmalıdır.

Eureka Innowwide Hibe Miktarı ve Kullanım Koşulları:

Innowwide Programı, AB üye devletlerinden birinde kurulu ya da İzlanda, İsrail, Norveç veya Türkiye’de kurulu KOBİ’leri ve startupları destekler. KOBİ’lerin iş birliği yapmayı tercih ettiği hedef ülkedeki yerel iş ortağı ya da kuruluşlar ancak alt kullanıcı veya taşeron olarak programda yer alabilir. Innowwide hibe miktarının kullanımı ve sorumluluğu başvuran KOBİ’ye aittir.

Innowwide hibe programı, dolaysız doğrudan uygun maliyetlerin ve dolaylı maliyetlerin %70’ini karşılar. Doğrudan maliyetler (direct costs) personel, taşeronluk, satın alma maliyetleri, seyahat ve harcırah, ekipman amortismanı, diğer mallar, işler ve hizmetler gibi masrafları içerir. Dolaylı maliyetler ise taşeron maliyetleri hariç toplam doğrudan maliyetlerin %25 üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Hazırlanan fizibilite projesinde toplam maliyet (dolaylı ve dolaysız maliyetlerin toplamı) minimum 86.000 Euro olmalıdır.

Innowwide programı minimum alt sınır olarak belirlenen 86.000 Eur’luk toplam maliyetin %70’ni yani 60.000 Eur’nu karşılar. Toplam maliyet tutarı 86.000 EUR’yu ne kadar aşarsa aşsın Eureka Innowwide Programı kapsamında desteklenecek tutar sabit 60.000 Eur’dur.

Innowwide Programı kapsamında başarılı bulunan proje başına 60.000 Euro’luk sabit bir hibe (fixed grant) verilecektir. 60.000EUR’luk hibenin KOBİ ya da startupa ödenmesi aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

 1. Hibe sözleşmesinin imzalanması sonrasında proje uygulamasının başlangıcında 42.000 Eur avans ödemesi;
 2. Kalan 18.000 Eur, fizibilite projesinin sonunda, yani 6 aylık projenin tamamlanmasını müteakip, final raporun teslim edilmesi ve Eureka Innowwide ekibi tarafından kabul edilmesi üzerine aktarılır. Raporun kabul edilebilir olmaması durumunda, fizibilite projesinin bir ay içinde ek bilgi sunmaları ve düzeltme istenebilir.